ข้ามไปยังทูลบาร์
MO CLEANING
เราได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับทำความสะอาดของสำนักงาน อ๊อฟฟิตทั่วไป ซึ่งไม่สามารถหาคนช่วยทำความสะอาดเฉพาะงาน เฉพาะสถานที่นั้นได้ เราจึงได้รวบรวมสมาชิก ทีมงานขึ้น และก่อตั้งเป็นรูปแบบบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2553
MO Cleaning 
     จนปัจจุบันเรามีความเชี่ยวชาญงานด้านทำความสะอาดอย่างยิ่ง และทีมงานทุกคนนั้นผ่านการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาชนิดต่างๆ จนเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง และได้ให้บริการทำความสะอาดสถานที่มาแล้วมากมาย บริษัทฯ ยึดหลักการบริการเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจ สูงสุดแก่ลูกค้า มีการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งด้านพนักงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทันสมัยอีกด้วย
บริษัท เอ็ม.โอ. คลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now Button096 145 6401